Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Fiction’ Category

New Teen Mystery Fiction (part 3)

More new teen mystery fiction for fall…

DT.cvr.1 SU.cvr.2 NF.cvr.3
GG.cvr.4 D.cvr.5 MAM.cvr.6
BWTH.cvr.7 CPD.cvr.8 WB.cvr.9

Read Full Post »

New Teen Mystery Fiction (part 2)

Here are some new teen mystery fiction…

D.cvr.1 T.cvr.2 M.cvr.3
ATD.cvr.4 T.cvr.5 POC.cvr.6
EL.cvr.7 V.cvr.8 SKOM.cvr.9

Read Full Post »

As summer fades into fall check out these love stories …

HP.cvr.1 LC12SR.cvr.2 TAU.cvr.3
DR.cvr.4 A.cvr.5 TW.cvr.6

Read Full Post »

More last of summer love stories to check out…

PSISLY.cvr.1 ITOAAZ.cvr.2 EM.cvr.3
SFUG.cvr.4 POP.cvr.5 LMN.cvr.6
HNTFIL.cvr.7 SKON.cvr.8 B.cvr.9

Read Full Post »

For some last of summer love stories check out these books…

UTS.cvr.1 FIBF.cvr.2 EK.cvr.3
WATD.cvr.4 HOTM.cvr.5 HOTF.cvr.6
SA.cvr.7 DC.cvr.8 TOT.cvr.9

Read Full Post »

For some more summer love stories check out these books…

EitA.cvr.1 FTWF.cvr.2 99D.cvr.3
CL.cvr.4 FP.cvr.5 TWKBH.cvr.6
WAtG.cvr.7 DALD.cvr.8 SA.cvr.9

Read Full Post »

More new teen fantasy fiction to explore…

COT.cvr.1 DAPT.cvr.2 AR.cvr.3

P.cvr.4

Novelization

S.cvr.5 H.cvr.6
GS.cvr.7 S.cvr.8 MS.cvr.9

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: